Членството в Лондонската асоциация на морските арбитри (London Maritime Arbitrators Association) помогна на кантората да изгради добри контакти с баристъри, солиситъри и арбитри в Лондон, практикуващи в областта на морското право, което ни дава възможност да оказваме специализирана помощ при решаване на спорове пред Лондонския морски арбитраж.

Имаме натрупан опит при водене на дела пред Лондонския морски арбитраж породени от спорове за демюрейджи.

Кантората има изградени партньорски отношения с редица адвокатски фирми в Турция, Гърция, Испания и Германия, което ни дава възможност да помагаме при решаване на казуси и водене на дела пред съдилищата на тези държави.