Адрес на кантората

бул. България 54, вх. Б, ет. 2, ап. 5

1680 София

Контакти

Ел. поща: office@filaretovlaw.com

Телефон: (+359 2) 850 2151

Мобилен телефон: +359 888 137018