Шипинг и Морско право

Кантората предлага съдействие при решаване на различни казуси в областта на Шипинга и Морското право, като:

Процесуално представителство

Предлагаме процесуално представителство пред българските съдилища, включително в производства по признаване на чуждестранни арбитражни решения.

Предлагаме процесуално представителство пред Лондонския морски арбитраж.