Професионален опит

Помощник-капитан в Параходство БМФ на различни типове кораби: за насипни товари, многоцелеви, танкери;

Корабен брокер на течни, насипни и генерални товари в Норвегия и България;

Корабен оператор на нает на тайм-чартър корабен тонаж в Норвегия и България;

Адвокат по морско право от 1999г.;

Образование и членства в професионални организации

1990 - Висше военно-морско училище „Никола Й. Вапцаров“ гр. Варна, специалност Корабоводене за гражданския флот;

1997 - Нов Български Университет София, Магистър по право;

1999 - Член на Софийска адвокатска колегия

2005 - Завършен курс за "Консултант по безопасността при превоз на опасни тоаври по шосе";

2005 - Завършен курс по "Арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на спорове" в АС при БТПП;

2015 - Арбитър в Транспортния Арбитраж при Националното сдружение на българските спедитори;

2016 - Член на Лондонската Асоциация на Морските Арбитри (London Maritime Arbitrators Association)

Практикувани области

Морско и търговско право

Езици

Български, английски и руски